Neptun predstavlja transcendentalnu slobodu, kao I onu neegoističnu.

Neptun u Ribama

Voli raditi sam, sklon je samoći.

Neptun u VI

Osoba može biti sklona većini loših utjecaja alkohola, lijekova I droga. Da bi sve to izbjegla, obično mora platiti određenu cijenu.

111 Conjunction Mjesec - Neptun