Neptun predstavlja transcendentalnu slobodu, kao I onu neegoističnu.

Neptun u Ribama

Voli raditi sam, sklon je samoći.

Neptun u XI

Prijateljstva ove osobe su iskrena I nesebična.

106 Trine Merkur - Neptun

Osoba može staviti na papir sve što joj diktira njena mašta I intuicija.