Neptun predstavlja transcendentalnu slobodu, kao I onu neegoističnu.

Neptun u Ribama

Voli raditi sam, sklon je samoći.

Neptun u IX

Zainteresiran(a) za umjetnost, ima visoke ideale I jako ga (je) privlače putovanja morem.

476 Conjunction Sunce - Neptun

Osoba ima plodnu maštu, puna je nadahnuća I vrlo emotivna – sve te kvalitete ona koristi na profesionalnoj razini. Voli umjetnosti I ljepotu.

273 Conjunction Merkur - Neptun

Osoba može staviti na papir sve što joj diktira njena mašta I intuicija.

-82 Square Mars - Neptun

4 Sextile Neptun - Pluton