Merkur predstavlje komunikaciju, Kartezijski I logičan duh.

Merkur u Vodenjaku

Voli sve što je novo I originalno. Osoba je pravi inovator. Jako cijeni nezavisnost I slobodu. Ona inicira projekte, individualist je, idealist I ima humana načela. Uživa u intelektualnim diskusijama.

Slabosti: polemizira, prepire se I ekscentrična je.

Merkur u VI

Medicinska struka. Uslužna I ljubazna narav. Pronalazi sebi slične srodne duše na poslu, ili (ako ne) kroz obiteljske kontakte.

313 Conjunction Merkur - Jupiter

Osoba je inteligenta I ima velike ideje: tolerantna je I ima jak osjećaj za pravdu. Prosudba joj je dobra I stoji s nogama čvrsto na zemlji. Ima dar brbljanja I voli govoriti, a također voli I literaturu. Obrazovana je I normalno će uspjeti u društvu.

466 Conjunction Merkur - Saturn

-37 Square Merkur - Uran

Voli polemirzirati, kritizirati I iznad svega, osporavati stvari. Osobi nedostaje diplomacije I sklona je rasipati energiju. Ne može ostati na jednom mjestu, voli promjene, čak I ako to znači nazadovanje u njenoj profesionalnoj karijeri.