Merkur predstavlje komunikaciju, Kartezijski I logičan duh.

Merkur u Jarcu

Osoba je sklona razmišljanju čak do razine dubokog mislioca. Ima živahan um. Upušta se u duge studije ili, ako joj okolnosti to ne dopuštaju, uči samu sebe svojom voljom. Racionalna je.

Slabosti: mržnja, hladnoća, zloba, a čest je I pesimizam.

Merkur u XI

Ima mnogo prijatelja. Voli inteligentne I kultivirane ljude s kojim može voditi verbalne bitke. Voli debate I beskonačne diskusije. Voli se družiti s mlađim ljudima, prijatelji joj dolaze I odlaze.

714 Conjunction Merkur - Saturn

31 Sextile Merkur - Podznak

Osoba je inteligentna s brzim I živahnim refleksima. Preokupirana je svojim krugom, voli izmjenjivati ideje sa svojim prijateljima, no također I sa strancima. Otvorene je prirode, lako izlazi (na kraj) s drugima.